Załóż bezpłatne konto

Wysyłaj prosto i tanio

Czego nie można wysłać

Poniżej przedstawiamy przykładową listę towarów wyłączonych z przewozu:

 • napoje alkoholowe;
 • skóry zwierząt (niedomowych);
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
 • towary/materiały niebezpieczne;
 • Broń palna
 • futra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • Rośliny
 • materiały pornograficzne;
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • bagaż pozostawiony bez opieki.
 • elementy karoserii: zderzaki, drzwi, maski, błotniki,
 • fotele i kanapy, w tym samochodowe (dopuszczalny transport na paletach)
 • silniki spalinowe, akumulatory, skrzynie biegów, elementy zawieszenia,
 • beczki, skrzynki, butle i pojemniki po gazie i innych materiałach ADR
 • drzwi, okna 
 • rulony, kable i sznury na szpulach oraz wszystkie przedmioty o podobnym kształcie
 • dokumenty rejestrowe pojazdów, tablice rejestracyjne, materiały niebezpieczne typu ADR (w tym sztuczne ognie - fajerwerki),
 • szkło, porcelana, ceramika (w tym łazienkowa), gips i inne tworzywa kruche i tłukące się
 • telewizory, monitory komputerowe i inne zawierające ekran ciekłokrystaliczny lub szklany
 • leki, wyroby medyczne, farmaceutyczne, narkotyki i substancje psychoaktywne
 • żywność, suplementy diety
 • ciecze, płyny itp. bez względu na rodzaj opakowania
 • towary wymagające zapewnienia specjalistycznych warunków przewozowych (np. chłodnia),
 • szczątki ludzkie i zwierzęce,
 • przedmioty stanowiące zagrożenie dla osób lub otoczenia ze względu na swe właściwości fizyczne-chemiczne,
 • paczki wilgotne lub nieszczelne lub wydzielające jakiekolwiek zapachy,
 • materiały biologiczne, organiczne, próbki do badań pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego oraz roślinnego,
 • przedmiotów wyłączonych z przewozu w myśl polskiego prawa.

Pełna dostępna lista towarów wyłączonych z przewozu dostępna jest na stronach przewoźników.