Załóż bezpłatne konto

Wysyłaj prosto i tanio

Jakie są ograniczenia wagowe i wymiarowe przesyłek

Fedex

Paczka standardowa to pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm. Podstawę paczki standardowej stanowi zawsze bok o największej powierzchni. Zakwalifikujemy Twoją paczkę jako standardową, jeżeli żaden jej fragment nie będzie przekraczać wymiarów paczki standardowej. Paczkami standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkątnym. Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 35 kg, a jej opakowanie nie może utrudniać lub uniemożliwiać przesuwania jej po gładkich i płaskich powierzchniach. Paczka, która ze względu na swoje przymioty, m.in. takie jak: wymiar, nieregularny kształt czy wrażliwa na uszkodzenia zawartość, nie może być sortowana za pomocą mechanicznego sortera - w wyniku konieczności manualnego traktowania - zostanie zakwalifikowana jako paczka niestandardowa.

Wymiary paczki standardowej:

D ≤ 150 cm

S ≤ 70 cm

W ≤ 70 cm

D - długość; S - szerokość; W - wysokość;

 

Paczka niestandardowa to każdy element będący paczką, którego ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie możemy zakwalifikować jako paczkę standardową.

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki:

 • zawierające płyny lub takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
 • z ostrymi bądź wystającymi elementami,
 • ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,
 • o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,
 • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,
 • o kształcie cylindrycznym lub owalnym, w tym opony
 • wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg,
 • kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
 • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.

 

!UWAGA! Niezadeklarowany niesort względem gabarytu jest dopłatą w wysokości 600% netto usługi po weryfikacji przesyłki na magazynie przewoźnika za każdą zweryfikowaną przesyłkę

 

DPD

Standardowa paczka krajowa

 • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 50 kg
 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
 • Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Standardowa paleta krajowa

 • Maksymalna waga palety - 700 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 180 cm
 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera - Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska
 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
 • Jedna przesyłka w serwisie lotniczym może składać się maksymalnie z 10 paczek. Dodatkowe paczki, powyżej 10 sztuk będą traktowane jako kolejna przesyłka

Paleta niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paleta o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro, czyli mniej niż 120 x 80 cm
 • Paleta, gdzie towar na niej zapakowany ma nieregularne kształty, nie stanowi prostopadłościanu
 • Paleta z tzw. dużym AGD, np. pralka, lodówka, zmywarka

UPS

Przesyłki standardowe

 • Przesyłki w opakowaniu o równym kształcie i równoległych bokach, bez wystających elementów, wybrzuszeń, nie owinięte folią
 • Przesyłki nie przekraczające maksymalnych wymiarów dla przesyłki standardowej: 
  Maks. waga = 30 kg; Najdłuższy bok = 100 cm; Maks. długość+obwód = 300 cm;  

 

Przesyłki niestandardowe/niesortowalne to takie:

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
 • Przekraczające maksymalne wymiary dla przesyłki standardowej: 
  Maks. waga = 30 kg; Najdłuższy bok = 100 cm; Maks. długość+obwód = 300 cm;

Przesyłki zakwalifikowane jako duża paczka:

 • Przesyłki, których wymiar rzeczywisty przekroczył maksymalne wymiary dla przesyłki niestandardowej: 
  Maks. waga = 70 kg; Najdłuższy bok = 270 cm; Maks. długość+obwód = 330 cm;